mediacje rodzinne

dr Ewelina Flatow- Kaleta

Od ponad 12 lat wspieram komunikację i poszukiwanie rozwiązań w konfliktach rodzinnych, sprawach rozwodowych oraz konfliktach społecznych.

Korzyści z mediacji rodzinnej

W sytuacji kryzysu w rodzinie (od jednorazowych trudności, po skomplikowane sprawy rozwodowe) jego uczestnicy mogą potrzebować wsparcia trzeciej Strony. W procesie mediacyjnym – jako osoba bezstronna i neutralna − wspieram komunikację, ułatwiam wzajemne zrozumienie, pomagam zmienić sposób myślenia o problemie i jego rozwiązaniach, proponuję narzędzia i techniki zmierzające do satysfakcjinującego rozwiązania konfliktu. 

W prowadzeniu mediacji towarzyszy mi hasło konflikt po ludzku. Jego zastosowanie w mediacji wiąże się z tym, że podstawą tej procedury jest wzajemne zrozumienie perspektyw, ale przede wszystkim potrzeb. W optymalnej sytuacji zapobiega to eskalacji konfliktu i ułatwia współpracę w przyszłości. Kwestie sporne traktowane są w mediacji jako obszar do wspólnej pracy, co pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe.

Moją rolą jest wsparcie w konfliktach rodzinnych, okołorozwodowych, w sprawach rozwodowych, w sprawach o ustalenie/zmianę alimentów, o ustalenie/zmianę kontaktów i opieki na dziećmi. Mam doświadczenie w konstruowaniu planów opieki rodzicielskiej. Zadbam o poufny i sprawny przebieg procesu mediacyjnego. Kierując się swoim doświadczeniem, bazując na wieloletniej praktyce (także w pracy z rodzinami i z dziećmi), będę wspierać Państwa w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, z uszanowaniem Waszego prawa do podejmowania decyzji. Oferuję formalną  i proceduralną pomoc (także w sprawach sądowych). 

Skonsultuj swoją sprawę

Napisz lub zadzwoń.

Mediacja ułatwia wzajemne zrozumienie perspektyw, ale przede wszystkim potrzeb. W optymalnej sytuacji zapobiega ona eskalacji konfliktu i ułatwia współpracę w przyszłości. Kwestie sporne traktowane są w mediacji jako obszar do wspólnej pracy, co pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe.

Jak to działa?

Rola mediatora – dowiedz się więcej.

Mediator dba o sprawny przebieg procesu, zgodnie z jego etapami. Podsuwa techniki wspierające proces kreowania dobrych, długotrwale działających rozwiązań. Metody i techniki pracy mediacyjnej zmierzają do ugody, która ma na względzie potrzeby i interesy uczestników mediacji, jak również pozostałych członków rodziny .

Mediacja to droga do porozumienia

Mediację rodzinną rozumiem jako procedurę,
w której strony mogą zmienić swoje spojrzenie na:
  • konflikt (jako sytuację, która może mieć pozytywne korzyści)
  • rozwiązania (jest ich wiele, w mediacji szukamy tych najlepszych)
  • siebie (w kierunku partnerskiego podejścia)

Mediacje Rodzinne

Mediacja to szansa na zmianę myślenia o konflikcie,
to szansa na rozwój.

Mediacje Rodzinne

Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych.
Zadzwoń i skonsultuj swoją sprawę

previous arrow
next arrow