mediacje rodzinne Poznań

Mediator Poznań dr Ewelina Flatow- Kaleta - mediacje rodzinne, sądowe, społeczne i rozwodowe

Od ponad 14 lat wspieram komunikację
i poszukiwanie rozwiązań w konfliktach rodzinnych, w mediacjach przedrozwodowych, ale także w mediacjach w sprawach sądowych  (rozwodowych, o podział majątku wspólnego,
o ustalenie kontaktów, świadczenie alimentacyjne) oraz w konfliktach społecznych i w środowisku szkolnym. Mediacje odbywają się w Poznaniu, w przypadku ograniczeń czasowych (lub takiej decyzji klientów) istnieje również możliwość mediacji online.

Korzyści z mediacji rodzinnej

W sytuacji kryzysu w rodzinie (od jednorazowych trudności, po skomplikowane sprawy rozwodowe) jego uczestnicy mogą potrzebować wsparcia trzeciej Strony. W procesie mediacyjnym – jako osoba bezstronna i neutralna − wspieram komunikację, ułatwiam wzajemne zrozumienie, pomagam zmienić sposób myślenia o problemie i jego rozwiązaniach, proponuję narzędzia i techniki zmierzające do satysfakcjinującego rozwiązania konfliktu. 

W prowadzeniu mediacji towarzyszy mi hasło konflikt po ludzku. Jego zastosowanie w mediacji wiąże się z tym, że podstawą tej procedury jest wzajemne zrozumienie perspektyw, ale przede wszystkim potrzeb. W optymalnej sytuacji zapobiega to eskalacji konfliktu i ułatwia współpracę w przyszłości. Kwestie sporne traktowane są
w mediacji jako obszar do wspólnej pracy, co pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe.

Moją rolą jest wsparcie w konfliktach rodzinnych, okołorozwodowych, w sprawach rozwodowych, w sprawach o ustalenie/zmianę alimentów, o ustalenie/zmianę kontaktów i opieki na dziećmi. Mam doświadczenie w konstruowaniu planów opieki rodzicielskiej. Zadbam o poufny i sprawny przebieg procesu mediacyjnego. Kierując się swoim doświadczeniem, bazując na wieloletniej praktyce (także w pracy z rodzinami i z dziećmi), będę wspierać Państwa w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, z uszanowaniem Waszego prawa do podejmowania decyzji. Oferuję formalną  i proceduralną pomoc (także w sprawach sądowych), a także oszczędność czasu i kosztów (porównaj cennik usług). 

W czym pomogę Ci jako mediator
( mediator sądowy)?

Moje doświadczenie to nie tylko mediacje rodzinne, przedrozwodowe
i mediacje sądowe prowadzone online i stacjonarne w Poznaniu, ale jako doktor nauk społecznych prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji i mediacji oraz współpracuję z uczelniami wyższymi. W mediacji wykorzystuję tę wiedzę. Rola pośrednika w sporze pomiędzy dwoma stronami nie ogranicza się jedynie do dbania o atmosferę i łagodzenia negatywnych emocji. Mediator ma na celu wspieranie procesu dochodzenia do porozumienia porozumienie, a nade wszystko pokazywanie korzyści wynikających z mediacji jako alternatywy wobec postępowania sądowego. W sprawie  należy bowiem zwrócić uwagę na to, że poszkodowane są zazwyczaj obie strony sporu, w mediacji dążymy do rozwiązań zabezpieczających potrzeby obu stron.

Osobnym aspektem jest dobro małoletnich, które w toku procesów sądowych nie zawsze może być uwzględnione w tak szeroki
i zindywidualizowany sposób, jak w mediacji.

Zaletą procesu mediacyjnego w sporach sądowych,  i prywatnych, czasem przedsądowych (na wniosek stron )jest również ograniczenie kosztów dla każdej ze stron konfliktu, ponieważ zawarte w trakcie postępowania porozumienie wymaga jedynie zatwierdzenia przez Sąd,
a w wyniku ugody Strona dostaje zwrot kosztów od opłaty od pozwu.

W mediacji korzystna jest także cena (por. cennik) – opłaty związane z długotrwałym procesem sądowym, koszty zaangażowania pełnomocnika, ewentualnych biegłych sądowych są znacznie wyższe. Najkorzystniej prezentują się wspominane już spotkania online, które spopularyzowała pandemia koronawirusa, a dziś są standardową pozycją w cennikach kancelarii adwokackich i radcowskich oraz wśród wielu mediatorów.

Najważniejszą rolą mediatora jest zmiana perspektywy poróżnionych stron. W sprawach rodzinnych, w konfliktach szkolnych,
w mediacjach społecznych chodzi o skierowanie uwagi uczestników ku przyszłości, o skierowania na partnerską rozmowę o tym co ważne, o tym co łączy, a nie dzieli.

Skonsultuj swoją sprawę

Napisz lub zadzwoń.

Mediacja ułatwia wzajemne zrozumienie perspektyw, ale przede wszystkim potrzeb. W optymalnej sytuacji zapobiega ona eskalacji konfliktu i ułatwia współpracę w przyszłości. Kwestie sporne traktowane są w mediacji jako obszar do wspólnej pracy, co pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe.

Jak to działa?

Rola mediatora – dowiedz się więcej.

Mediator dba o sprawny przebieg procesu, zgodnie z jego etapami. Podsuwa techniki wspierające proces kreowania dobrych, długotrwale działających rozwiązań. Metody i techniki pracy mediacyjnej zmierzają do ugody, która ma na względzie potrzeby i interesy uczestników mediacji, jak również pozostałych członków rodziny .

Mediacja to droga do porozumienia

Mediację rodzinną rozumiem jako procedurę,
w której strony mogą zmienić swoje spojrzenie na:
  • konflikt (jako sytuację, która może mieć pozytywne korzyści)
  • rozwiązania (jest ich wiele, w mediacji szukamy tych najlepszych)
  • siebie (w kierunku partnerskiego podejścia)
Mediacje Rodzinne

Mediacja to szansa na zmianę myślenia o konflikcie,
to szansa na rozwój.

Mediacje Rodzinne

Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych.
Zadzwoń i skonsultuj swoją sprawę

previous arrow
next arrow