Konflikty społeczne i w środowisku szkolnym

Różnego rodzaju spory i nieporozumienia zdarzają się nie tylko
w rodzinach, ale także w rozmaitych placówkach i instytucjach, między różnymi podmiotami życia społecznego (np. między mieszkańcami a urzędnikami, mieszkańcami a przedsiębiorcami). Jako mediator wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oferuję Państwu wsparcie w tego typu sprawach. Prowadzę mediacje w konfliktach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. W swej pracy kieruję się zasadą bezstronności oraz poufności. Pomagam stronom w rozwiązaniu określonego problemu poprzez stworzenie im odpowiednich warunków do przełamania barier w komunikacji skupienia się na meritum sporu.

Typy mediacji

Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań mediacyjnych:

 • w konfliktach społecznych
 • w konfliktach w instytucjach edukacyjnych i oświatowych.

Moja rola polega na pomaganiu stronom w ustaleniu najważniejszych faktów dotyczących sprawy oraz dojściu do porozumienia. Podejmuję także działania mające na celu wspieranie wzajemnej komunikacji między uczestnikami sporu.

Mediacje w konfliktach społecznych

Przy prowadzeniu mediacji w konfliktach społecznych towarzyszę Państwu w dochodzeniu do wzajemnego porozumienia. W miarę możliwości nakłaniam skonfliktowane osoby do obiektywizowania swoich oczekiwań oraz precyzowania, a niekiedy również przewartościowywania własnych żądań. Całe postępowanie – podobnie jak mediacje rodzinne
i mediacje rozwodowemoże odbywać się w formie online.

Mediacje w konfliktach w instytucjach edukacyjnych i oświatowych

Coraz częściej stosowane w środowisku szkolnym mediacje ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności konstruktywnego traktowania sporów pojawiających się w placówkach edukacyjnych/oświatowych. W takiej sytuacji swoje działania koncentruję na stwarzaniu przyjaznej atmosfery, sprzyjającej budowaniu pozytywnej relacji między stronami zaangażowanymi w konflikt. W miarę możliwości nakłaniam skonfliktowane osoby do obiektywizowania swoich oczekiwań oraz precyzowania, a niekiedy również przewartościowywania własnych żądań. Całe postępowanie – podobnie jak mediacje rodzinne i rozwodowe – może odbywać się w formie online.

Typy odbiorców

W zakresie moich kompetencji mieści się:

 • wsparcie w tworzeniu Klubu Mediatorów Rówieśniczych
 • wsparcie mediatorów rówieśniczych i ich opiekunów.

Prowadzę też szkolenia i warsztaty dla wspomnianych osób.

Dlaczego warto skorzystać z takiej mediacji?

W toku mediacji w środowisku szkolnym i w konfliktach społecznych:

 • wspiera was profesjonalny mediator wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • mediator zapewnia proceduralne prowadzenie
 • mediacja to przyjazna atmosfera
 • metody i techniki pracy mediacyjnej zmierzają do ugody
 • mediacja prowadzona jest w oparciu o potrzeby i interesy uczestników
 • mediacja pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe
 • mediacja to gwarancja poufności
 • mediacja jest elastyczna (o terminach decydują strony i mediator, można skorzystać z mediacji online)
 • mediacja zapewnia szybki przebieg (mediacja może zamknąć się w jednym spotkaniu)
 • to szansa na zdobywanie nowych kompetencji
 • mediacja szanuje osobiste decyzje i wybory
 • to szansa na poprawę atmosfery w danym środowisku
 • mediacja jest traktowana jako profilaktyka konfliktów w przyszłości

Udostępniany przeze mnie na stronie internetowej cennik uwzględnia również koszty takich postępowań, jak mediacje rozwodowe i mediacje rodzinne.

Jesteś zainteresowany ?
Zadzwoń !

+48 664 663 433