O mnie

dr Ewelina Flatow - Kaleta

dr Ewelina Flatow – Kaleta

 • mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu (2 kadencje do 2020 r.)
 • doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca
 • Ewelina Flatow-Kaleta

W pracy mediacyjnej przyświeca mi idea poszanowania indywidualnych potrzeb klienta-rozmówcy, a mediacjach rodzinnych – ukierunkowanie na potrzeby i prawa dzieci. Mediacja jest dla mnie wsparciem w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia Stron oraz najlepszym sposobem uszanowania ich autonomii decyzyjnej.

Doświadczenie

W czasie ponad 14-letniej praktyki mediacyjnej z sukcesem prowadzę:

 • mediacje ze skierowania Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych
 • mediacje w sprawach rodzinnych i rozwodowe początkowo w ramach TKOPD, a od 2010 r. w ośrodku mediacyjnym Polskiego Centrum Mediacji i Poznańskiego Centrum Mediacji
 • mediacje prywatne, na wniosek stron
 • mediacje w konfliktach społecznych i oświatowe/szkolne
 • bezpłatne mediacje w ramach inicjatyw pozarządowych 

Kursy

 • specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych)
 • szkolenie ,,Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (PM Group Laax, Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • szkolenie „Praktyczne ćwiczenia z programu mediacji i współpracy międzykulturowej dla uczniów gimnazjum”
 • Ogólnopolska Konferencja „wokół nowelizacji przepisów o mediacji w sprawach cywilnych”
 •  „Warsztat pracy mediatora. Porozumienie bez przemocy w mediacji”, A. Krata
 • „Po co nam mediacje w szkole?”, prowadzący Manfred Maier
 • „Akademia ochrony przed przemocą”
 • „Przeformułowanie – technika pracy z silnymi emocjami w mediacji”
 • aktualnie: w trakcie Studium Mediacji metodą Nonviolent Communication (NVC)

Opinie:

Bardzo Pani dziekuję za poprowadzenie mediacji w taki sposób, że pomogła nam Pani osiągnąć kompromis i obie mediacje zakończyły się sukcesem-czyli  podpisaniem ugody.

Jestem wdzięczna za wysłuchanie głosu naszego dziecka i wyjątkową dbałość o szczegóły. Głęboko wierzę, że obie ugody mediacyjne zawarte w tutejszym ośrodku przyczynią się do poprawy naszych relacji i wprowadzą ład w życie rodzinne i osobiste. Dla mnie osobiscie to najwazniejsze.

Wszystkim potrzebującym szczerze polecam. Pani mediator życzę jak najwięcej sukcesów w pracy, ktorą widać, że traktuje jak misję.

Anna J.