Mediacje rodzinne

Zwaśnionym członkom rodziny zazwyczaj trudno jest samodzielnie dojść do porozumienia, z biegiem czasu konflikt narasta, a komunikacja staje się coraz trudniejsza. W takich sytuacjach oferuję swą pomoc jako profesjonalny mediator rodzinny prowadzący mediacje w ośrodku mediacji Strefa Dialogu. Jako mediator z listy mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, podejmuję się prowadzenia postępowania mediacyjnego zarówno na wniosek stron, jak i na podstawie wydanego przez sąd postanowienia. Niezależnie od okoliczności dbam o to, aby konflikt został rozwiązany skutecznie, w odniesieniu do potrzeb obu stron, z prawem do decyzji, w życzliwej i poufnej atmosferze.

W prowadzeniu mediacji towarzyszy mi hasło konflikt po ludzku. Mediację rozumiem jako procedurę, w której strony mogą zmienić swoje spojrzenie na:

 • konflikt (jako sytuację, która może przynieść zmianę, mieć pozytywne korzyści)
 • rozwiązania (jest ich wiele, w mediacji szukamy tych najkorzystniejszych)
 • siebie (w kierunku partnerskiego podejścia w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań konfliktu).

Mediacje rodzinne Poznań

Prowadzone przeze mnie w ośrodku Strefa Dialogu w Poznaniu mediacje rodzinne stanowią jeden ze sposobów zażegnywania sporów w rodzinie. Konflikty te mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak choćby sprawy majątkowe i mieszkaniowe, alimentacyjne, związane ze wspólnym mieszkaniem, sposobami sprawowania władzy rodzicielskiej, uregulowaniem kontaktów z dziećmi (z wnukami), kwestiami wychowawczymi. W toku mediacji rodzinnej często dochodzi także do ugody między stronami w bardzo zindywidualizowanych sprawach np. przy wyborze kierunku edukacji dziecka czy też metod i miejsca jego leczenia w przypadku poważnej choroby starszego rodzica. Mediacja jest elastyczna, zarówno jej obszary, jak i efekty, są dostosowane do sytuacji danej rodziny.

Kiedy skorzystać z mediacji rodzinnych

Strony zgłaszają się do mediacji rodzinnych w rozmaitych sytuacjach, np.:

 • gdy pojawia się konflikt w związku (konflikty na linii: małżonkowie, byli małżonkowie, rodzice – dzieci, rodzice – dziadkowie)
 • gdy trudno Wam podjąć jakieś decyzje
 • gdy potrzebujecie wsparcia w procesie komunikacji
 • gdy chcecie ustalić lub zmienić alimenty
 • gdy zależy Wam na ustaleniu kontaktów i opieki nad dziećmi /innych kwestii z tym związanych/
 • gdy potrzebujecie uaktualnienia lub modyfikacji ustaleń z wyroku (rozwodowego, dotyczącego alimentów, kontaktów i opieki na dzieckiem)
 • w analogicznych sytuacjach dotyczących związków nieformalnych

Koszty postępowania mediacyjnego określa szczegółowo znajdujący się na mojej stronie internetowej cennik, w sprawach ze skierowania sądu reguluje tę kwestię rozporządzenie.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji rodzinnych?

Uczestnictwo skonfliktowanych członków rodziny w mediacjach niesie wiele korzyści. Postępowanie mediacyjne, nawet ze skierowania sądu, może zamknąć się w jednym spotkaniu, zazwyczaj trwa kilka spotkań (maksymalnie trzy miesiące). Jest to ogromna korzyść: oszczędność czasu i pieniędzy (w porównaniu z postępowaniem sądowym). Przede wszystkim mediacja, dzięki swej elastyczności oraz nieformalnej atmosferze, pozwala zmienić spojrzenie na konflikt i szukać skuteczniejszych rozwiązań. Najważniejsze jest to, że mediator rodzinny uwzględnia specyfikę konfliktu rodzinnego, mediacja pozwala na włączenie perspektywy wszystkich członków rodziny (w tym dziecka) i daje większą szansę na utrzymanie dobrych kontaktów w przyszłości.

W trakcie mediacji rodzinnych:

 • wspiera was profesjonalny mediator wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • mediator zapewnia proceduralne prowadzenie
 • mediacja to przyjazna atmosfera
 • metody i techniki pracy mediacyjnej zmierzają do ugody
 • mediacja prowadzona jest w oparciu o potrzeby i interesy uczestników mediacji, jak również pozostałych członków rodziny (dzieci i inni członkowie)
 • mediacja pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe
 • mediacja jest elastyczna (o terminach decydują strony i mediator, można skorzystać z mediacji online)
 • mediacja zapewnia szybki przebieg (mediacja może zamknąć się w jednym spotkaniu)
 • mediacja pozwala na zwiększenie odpowiedzialności stron za porozumienie (zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc prawną wyroku sądowego),
 • to szansa na większą satysfakcję z przyjętej ugody i przestrzeganie jej ustaleń
 • mediacja zapewnia pełny zakres poufności
 • mediacja uwzględnia specyfikę konfliktu rodzinnego
 • proces mediacyjny pozwala na włączenie perspektywy dziecka
 • mediacja daje większą szansę na utrzymanie dobrych kontaktów z dzieckiem

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 664 663 433