Mediacje rozwodowe

Nazywam się Ewelina Flatow-Kaleta. Od kilkunastu lat zajmuję się prowadzeniem mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych (w tym – rozwodowych i przedrozwodowych). Prowadzę mediacje w ośrodku mediacyjnym Strefa Dialogu, są to mediacje na wniosek stron i ze skierowania sądu (jestem mediatorką wpisana na listę stałą mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu). Mediacja rodzinna, którą się zajmuję dotyczy wszelkich kwestii w konfliktach rodzinnych, w których możliwe jest zawarcie ugody (konflikty na linii: małżonkowie, byli małżonkowie, rodzice − dzieci, rodzice – dziadkowie), może być również podejmowana w analogicznych sprawach dotyczących narzeczeństwa lub związków nieformalnych.

Mediacje przedrozwodowe Poznań

W procesie rozwodu mediacja pozwala znaleźć optymalne rozwiązania, a tym samym uniknąć wielu kosztów. Moją rolą − jako mediatorki − jest wspieranie stron konfliktu w znalezieniu optymalnego rozwiązania. Obowiązuje mnie w tym zasada bezstronności. Kwestie sporne traktowane są w mediacji jako obszar do wspólnej pracy, co pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe. W mediacji − inaczej niż w sądzie – to Strony same decydują, o tym co jest dla nich i ich rodzin najlepsze. Jako mediatorka pozostaję neutralna, nie narzucam rozwiązań, a moją rolą jest bdałosć o to, by wypracowana ugoda była zgodna z prawem i z zasadami współżycia społecznego. W dostosowanym do klientów procesie mediacji ułatwiam wzajemną komunikację, a przecież to w sytuacji rozwodu jest nierzadko największą barierą.

Mediacje rozwodowe polegają na wspieraniu zwaśnionych małżonków w wypracowywaniu ugody, dotyczącej m.in. podziału majątku, ustalenia wysokości alimentów, ustaleniu władzy rodzicielskiej, oraz kontaktów i opieki nad dziećmi. Dokładam wszelkich starań, aby moi klienci w toku mediacji rodzinnej rozwiązali konflikt skutecznie, szybko, z prawem do decyzji, w życzliwej i poufnej atmosferze.

Kiedy skorzystać z mediacji rozwodowej i przedrozwodowej:

Mediacje rozwodowe i przedrozwodowe mogą być prowadzone na każdym etapie postępowania sądowego, jak i na prywatny wniosek (poza sądem). Zwykle dochodzi do nich:

 • gdy pojawia się konflikt w związku
 • kiedy rozważacie rozwód, separację
 • kiedy sprawa rozwodowa jest już w sądzie (na każdym etapie postępowania)
 • gdy potrzebujecie uaktualnienia lub modyfikacji ustaleń z wyroku rozwodowego
 • w analogicznych sytuacjach dotyczących związków nieformalnych

Dlaczego warto skorzystać z mediacji rozwodowych?

Uczestnictwo skonfliktowanych współmałżonków w mediacjach rozwodowych i przedrozwodowych ukierunkowane jest na realizację określonych celów i niesie wiele korzyści. Postępowanie mediacyjne, nawet ze skierowania sądu, może zamknąć się w jednym spotkaniu, zazwyczaj trwa kilka spotkań (maksymalnie trzy miesiące). Jest to ogromna korzyść: oszczędność czasu i pieniędzy − w stosunku do postępowania sądowego. Decyzja jest podejmowana przez Strony przy wsparciu mediatora. Ugoda mediacyjna (po zatwierdzeniu przez sąd) ma moc prawną wyroku sądowego.

W trakcie mediacji:

 • wspiera was profesjonalny mediator wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • mediator zapewnia proceduralne prowadzenie
 • mediacja to przyjazna atmosfera
 • metody i techniki pracy mediacyjnej zmierzają do ugody
 • mediacja prowadzona jest w oparciu o potrzeby i interesy uczestników mediacji, jak również pozostałych członków rodziny (dzieci i inni członkowie)
 • mediacja pozwala minimalizować koszty emocjonalne i finansowe
 • mediacja jest elastyczna (o terminach decydują strony i mediator, można skorzystać z mediacji online)
 • mediacja zapewnia szybki przebieg (mediacja może zamknąć się w jednym spotkaniu)

Koszty postępowania mediacyjnego określa szczegółowo znajdujący się na mojej stronie internetowej cennik, w sprawach ze skierowania sądu reguluje tę kwestię rozporządzenie.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 664 663 433