Oferta i cennik

Sprawy
rodzinne

Oferuję wsparcie:

 • w konfliktach rodzinnych (konflikty na linii: małżonkowie, byli małżonkowie, rodzice-dzieci, rodzice –dziadkowie)
 • w sprawach o ustalenie/zmianę alimentów 
 • ustalenie/zmiana kontaktów i opieki nad dziećmi/podział majątku
 • w konstruowaniu planów opieki rodzicielskiej
 • w analogicznych sprawach dotyczących narzeczeństwa lub związków nieformalnych

Sprawy okołorozwodowe i rozwodowe

Oferuję wsparcie:

 • w konfliktach rodzinnych (konflikty na linii: małżonkowie, byli małżonkowie, rodzice-dzieci, rodzice –dziadkowie)
 • w sprawach o ustalenie/zmianę alimentów /podział majątku
 • ustalenie/zmiana kontaktów i opieki nad dziećmi
 • w konstruowaniu planów opieki rodzicielskiej
 • w analogicznych sprawach dotyczących narzeczeństwa lub związków nieformalnych

Konflikty społeczne i w środowisku szkolnym

Oferuję wsparcie:

 • w konfliktach społecznych
 • w konfliktach w instytucjach edukacyjnych i oświatowych, w tym wsparcie mediatorów rówieśniczych

Dzięki mediacji:

rozwiążesz konflikt skutecznie, szybko, z prawem do decyzji, w życzliwej i poufnej atmosferze.

Warsztaty

Oferuję warsztaty:

Dla specjalistów pracujących z  rodziną

W zakresie wprowadzania mediacji do szkół

Dla środowiska mediatorów
(w tym staże)


Cennik

W zależności od sposobu, w jaki Strony trafiają do mediacji, cennik przedstawia się następująco:

Skierowanie sądu

110-170zł

 • Dodatkowo płatny koszt wynajmu pomieszczenia
 • Możliwość zwrotu kosztów mediacji

Mediacja prywatna

220 – 250 zł

 • Sesja trwa maksymalnie 90 minut
 • Wsparcie proceduralne
  w gotowych ustaleniach: 440 zł

Projekty

Bezpłatnie

 • Mediacje w ramach prowadzonych projektów
 • Wymagana wcześniejsza kwalifikacja
Koszty warsztatów ustalane są indywidualnie.