Kategorie
Brak kategorii

Jak ustalić kontakty z dziećmi?

Kontakty rodziców z dzieckiem mogą w sytuacji konfliktu
(kryzysu rozstania, rozwodu) być sprawą trudną do ustalenia.
W mediacji, przy wsparciu mediatora (w zakresie komunikacji, w aspektach proceduralnych), sprawę tę można omówić i ustalić w bezpiecznych warunkach, a co najważniejsze: z uwzględnieniem potrzeb dziecka
i indywidualnych potrzeb/możliwości rodziców.

Kontakty te mogą być ustalone podczas mediacji prywatnej lub na podstawie skierowaniu do mediacji sprawy, która już ma swój tok w sądzie. Każdorazowo ustalenia rodziców, zawarte w formie ugody mediacyjnej, po jej zatwierdzeniu przez sąd mają moc prawną wyroku sądowego. Mediacja daje jednak inną przestrzeń do rozmów – przestrzeń, w której liczą się rozwiązania mające na względzie dobro dziecka, w której rozmawiają ze sobą rodzice, a nie skłóceni partnerzy czy byli małżonkowie.